Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer en aan het africhtingsreglement van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen..

 

Inschrijven voor 1 April 2017!

*Vereiste informatie.
Naam geleider *
adres, postcode en woonplaats *
telefoonnumer *
e-mail adres *
Naam NBG-vereniging en lidmaatschapsnummer *
Naam Hond *
geboortedatum? *
reu of teef *
Behaalde africhtingscertificaat? *
Gaat op voor IPO 1,2,of 3 *
Welk ras of kruising *
NHSB nummer en chipnummer *
naam vader *
naam moeder *
naam eigenaar
NBG/rasvereniging lidmaatschapsnummer